Kvilla Legodetaljer är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015:

Vårt certifikat för Kvilla Legodetaljer

Arbetet med omcertifieringen har till viss del finansierats av Regionförbundet i Kalmar Län, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs våra policys här:

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsiljöpolicy