Våra produkttyper är:
Skärande bearbetning
Skärande bearbetning med CNC-maskiner.
Pressdetaljer
Presskapacitet upp till 63 ton. Kapning och bockning.
Plattfjädrar
Från press och handbockning.
Gastrådar och mässingsrör
Gastrådar och mässingsrör, mestadels till motorsågar.
Stöveldubb
Förpackning med 35 st stöveldubb och monteringsverktyg.